Nasjonale smitteverntiltak 23.februar

Klikk for stort bilete 

Regjeringa vidarefører i hovedsak dei nasjonale smitteverntiltaka. Det blir lettelsar for barn, unge og studentar.

Endringane gjeld frå midnatt, natt til tysdag 23. februar. Regjeringa vil gjere ei ny vurdering av tiltaka i midten av mars. 

 

Her finn du dei nye smitteverntiltaka:

Pressemelding frå Regjeringa 19.februar

 

Hugs at du til ei kvar tid kan finne dei gjeldande smittevernråda og -reglane på helsenorge.no og fhi.no.