Midlertidig stenging av Hjørundfjorden - fjerning av luftspenn

Mørenett AS skal rive 24 kV fjordspenn mellom Hustadnakken og Leknes.

 Sambandet vert stengt følgjande dagar:  

  • 8 oktober:    0830 - 1430
  • 9 oktober:    1630 - 2030
  • 10 oktober:  1630 – 2030

Kontaktinformasjon Mørenett: 91690320 og entreprenør Linka AS: 99437381.

Kystverket har med heimel i havne- og farvannsloven § 14 gitt løyve til midlertidig stenging av Hjørundfjorden.

Løyve gitt av kystverket

Følg oss