Ledige stillingar

Ledig stilling_banner.jpg - Klikk for stort bilete

Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta kommune.

Ørsta kommune har ein variert arbeidsmarknad med mange kompetansearbeidsplassar. Ørsta kommune er den største arbeidsgjevaren i kommunen med om lag 1000 tilsette. Kommunen skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar, som ynskjer å rekruttere og halde på dyktige medarbeidarar. Arbeidsgjevarstrategi for Ørsta kommune byggjer på kommunen sine verdiar og peikar på dei innsatsområda som kommunen må vere god på for å utvikle organisasjonen og medarbeidarane. Slik kan kommunen vere ein attraktiv arbeidsgjevar som er konkurransedyktig og tilbyr gode tenester til innbyggjarane og brukarane. 

Sist endra 26.01.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering