Kurs: Inkluderande lokalsamfunn

Inkluderande lokalsamfunn.jpg - Klikk for stort bilete Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer, saman med Ørsta kommune, å invitere til konferanse i Ørsta 25. januar 2018

Program

Påmelding


Dato: Torsdag 25. januar 2018
Kvar: Hotell Ivar Aasen, Ørsta
Påmeldingsfrist:
 8.januar.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har dei siste åra delt ut midlar øyremerka kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innan universell utforming. Møre og Romsdal fylkeskommune søkte om midlar til å arrangere konferanse. Dette vart innvilga.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Ørsta kommune er begge medlem av KS sitt kommunenettverk for universell utforming, og saman ønsker vi å invitere til ein konferansen der ein set barn og unge, universell utforming og sambruk inn i ein samanheng. Alle er dei viktige faktorar for at eit lokalsamfunn skal vere inkluderande for alle.

Kurset er gratis. 

Sist endra 20.11.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering