Influensavaksine

Illustrasjonsbilde Pixabay  

Kommunen får tilsendt influensavaksiner til risikogruppene heilt i slutten av oktober. Det blir influensavaksinering på kulturhuset kun for risikogruppene første veka i november.

Pasientar på institusjonane får tilbod om vaksine der. Dei som slett ikkje klarer å møte opp på vaksinasjonsstaden kan få tilbod om vaksinering i heimen, andre må møte på Ørsta kulturhus.

Meir detaljert informasjon vil kome seinare på kommunen sine heimesider og i lokalavisa.

Influensavaksina skal i år vere gratis, då staten dekker utgifter knytta til vaksineringa.

Andre innbyggarar, som ikkje tilhøyrer ei risikogruppe, men som ønsker å ta vaksina, kan få kjøpt og satt den på apoteket.

Oversikt frå Folkehelseinstituttet over kven som høyrer til risikogruppene
 

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Følg oss