HØYRING - Lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass og heildøgnstenester

Sjukepleiar - heimesida.jpg - Klikk for stort bilete

 Høyring - Lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester

Dokumenta finn du på lenkjene under: 

Framlegg til forskrift

Saksutgreiing til vedtak i formannskapet

Høyringsfristen er sett til den 05.05.2017

Høyringsuttaler sendast Ørsta kommune og merkast med: Høyringsuttale - sak 2017/197
 
Epost: postmottak@orsta.kommune.no
Adresse: Ørsta kommune, Dalevegen 6 6153 Ørsta
 
Sist endra 07.04.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering