HØYRING: Framlegg til revidert forskrift for renovasjon og slam

recycle-309974_1280.png - Klikk for stort bilete

 


Ørsta formannskap handsama i møte den 14.06.17 framlegg til nye forskrifter om renovasjon og slam for Volda og Ørsta. Formannskapet gjorde vedtak om å legge framlegg til ny forskrift ut på høyring i 8 veker, jf. forvaltningslova § 37.

 

Framlegg til revidert forskrift

Vedtak om høyring

VØR endring av renovasjon

VØR kommentar til forslaget om endring

 

Hovudendringa i framlegget er auka materialattvinning, gjennom etablering av obligatorisk henteordning for organisk avfall (matavfall) og glas- og metallavfall. 

Merknader til framlegget skal sendast Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta, eller som e-post til postmottak@orsta.kommune.no,  innan 19.08.2017.
Sist endra 22.06.2017
Fann du det du leita etter?

snakk med oss.png

Følg oss

Gode lenkjer

Login for redigering