Har du eit av desse brannsløkkingsapparata?

Klikk for stort bilete

 

Desse apparata har ein teknisk feil som gjer at dei ikkje vil fungere til å sløkkje ein brann med, då sløkkjemiddelet ikkje kjem ut av slangen.
 

Eig du eit av disse produkta, ta kontakt med:

Gloria pulver brannsløkkjar: Hellanor AS, tlf. 67 06 60 00

NOHA pulver brannsløkjar: (Produkta det gjeld er produsert i perioda januar 2017 til 31 august 2018) NOHA support@noha.no eller tlf 51 81 60 00

Del videre for å spre det viktige budskapet