AKTUELT NO:

Gult nivå også i barnehagane – Tilsette skal teste seg før oppstart

  

Alle barnehagar skal ved oppstart etter nyttår driftast på gult nivå. Det same gjeld for barne- og ungdomsskular.  

For å prøve å unngå stor smittespreiing ved oppstart etter nyttår, er det bestemt at alle tilsette i barnehage og skule skal testast før oppstarten. Også skuleelevar skal testast før dei kjem tilbake til skule.

Barnehageborn er ikkje pålagt denne testinga. Men ingen som er sjuke skal møte i barnehagen.

Gult nivå kan du lese meir om på udir.no

  

  

Følg oss