AKTUELT NO:

Gult nivå i barnehagar og skular

Status 14. januar 2022:
I ei overgangsperiode fram til kommunen har fått fleire testar og vurdert korleis smitta utviklar seg vidare, held barnehagar og grunnskular fram på gult nivå. Målet er å gå over til grønt nivå og samstundes teste jamnleg.

Vidaregåande skule i Ørsta har grønt nivå frå måndag 17. januar.

Meir informasjon om Trafikklysmodellen 

  

  

Følg oss