Generasjonsleikane 2024 og Sterk og stødig

Vi ønskjer barnehagar, skuleklassar, lag og organisasjonar og eldre velkommen til ein triveleg dag i lag med oss.

Tysdag 11. juni kl. 12.30–14.30 på Ørsta stadion/Ørstahallen.  

Alle leikane er tilpassa slik at både born, ungdomar og godt vaksne skal ha sjansen til å gjennomføre. Det vert 5 ulike postar med ulike leikar.

Program

12.30  Vel møtt. Velkommen ved varaordførar Tove Halse Digernes

12.40  Vi dansar oss varme

12.45  Leikane startar. Det blir ulike postar med oppgåver som skal vere moglege for alle

13.45  Den kjekke gjengen frå Ørsta Røde kors omsorg står for servering i kiosken.

14.30  Takk for i dag og vel heim

GRATIS SAFTIS til alle born som deltek.

 

Sterk og stødig flytta til Ørstahallen

Kosekroken og Sterk og stødig sentrum vert flytta til Ørstahallen i samband med generasjonsleikane 11. juni og startar kl. 11.30.

Det vert ei stor Sterk og stødig gruppe med stolar og som vanleg ei gruppe rundt bord for dei som treng meir støtte.

Etter Sterk og stødig vert det arrangert generasjonsleikar med kjapp felles oppvarming og deretter 5 postar med kjekke aktivitetar for born og pensjonistar.  

For skyss i sentrumsområdet, ring 47 60 06 67.

18. juni er Sterk og stødig og Kosekroken som vanleg ved Røde kors, dette vert siste gong før sommaren i sentrum.

Kom og bli med, dette vert kjekt! 

Følg oss