Ein god og trygg sommar

Våren 2020 har vore annleis for ungdomane våre, og no vert det ein annleis sommar. Som forelder er det veldig fint om du lyttar og snakkar med ungdomen din om korleis det er å vere ungdom i denne situasjonen.

Klikk for stort bilete 

Ørsta er ei Av-og-til-kommune. Sidan 2017 har vi jobba saman med Av-og-til for å førebygge og redusere alkoholskadar og gjer kvardagen tryggare for alle.

Derfor ønske vi å kome med ei oppmoding til alle tenåringsforeldre: Ungdomane våre treng at de foreldre snakkar med dei om alkohol og andre utfordringar, og dei treng at de set tydelege grenser. Her er nokon råd til kva du som forelder kan gjer:

  • Gjer det lettare å seie nei. Snakk med ungdomen din om alkohol. Dersom de har hatt gode samtalar om konsekvensane av å drikke, blir det lettare for dei å takke nei
  • Ver kjip – set grenser. Tenåringar som veks opp i familiar som har klare reglar om alkohol, drikk mindre og meir forsiktige
  • Ikkje gi barnet ditt alkohol. Tenåringar som får alkohol av foreldra sine, drikk ikkje mindre. Tvert imot kjem det i tillegg til alkoholen dei får tak i på festen
  • Snakk med andre foreldre. «Alle andre» får mest sannsynleg ikkje lov. Lag eit foreldrenettverk i nabolaget der de har felles reglar og jobbar saman for ei tryggare ungdomstid for barna dykkar
  • Ver tilgjengeleg – følg med og følg opp. Ha faste innetider og tilby dykk å køyre eller hente når ungdomane skal på fest. Ver tydeleg på at dei kan ringje dersom noko skulle skje med dei eller vennane deira
  • Ver ein rollemodell. Ungdom ser opp til foreldra sine, også når det gjeld alkohol. Bruk alkovett og ha eit medvite forhold til kor ofte og kor mykje du drikk.

Vi ønske de alle ein god og trygg sommar!

 

Med venleg helsing

Ingvild Endal,

Av-og-til-koordinator i Ørsta kommune

Randi Hagen Eiksrud,

generalsekretær i Av-og-til

Følg oss

Gode lenkjer

Siste nyhende