Bjørkevegen stengd + vassavstening onsdag

Klikk for stort bilete

Grunna arbeid med kommunal vassleidning vert Bjørkevegen stengd for køyretøy ved krysset Vallabøvegen/Bjørkevegen. Midlertidig omkøyringsveg via gang/sykkelveg ved Lyngvegen. 
 

Onsdag 12. juni

Grunna arbeid på vassleidningsnett blir vatnet avstengt for abonnentar i delar av Bjørkevegen, og øvre delar av Vallabøvegen i dag onsdag 12. juni. Avstenging vil vare frå om lag kl. 12.30 og halde fram til arbeidet er ferdig innan om lag kl. 16.00

Berørte abonnentar vert varsla via sms/talemelding
Ikkje bruk vaskemaskin og liknande i perioda. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt vatn.