Ber PFU om vurdering

PFU

Ørsta kommune har klaga inn Møre Nytt til Pressens faglege utval (PFU) etter Ver varsom-plakaten. Artikkelen som er klaga inn er frå laurdag 3. mars med tittel: "Manglar aktivt leiarskap".

Klagen er først og fremst knytt til samtidig tilsvar, men det er også bedt om at PFU vurderar om avisa misbrukar makta si ved å produsere ein artikkel som vil skade omdømmet til Ørsta kommune.

Meir informasjon om PFU, Ver varsam-plakaten og saksbehandlinga finn de her: https://presse.no/pfu/

Følg oss