Badevasskvalitet 2020

Klikk for stort bilete Karen Høydal  

Kommunalteknikk tek prøver av badevatnet på Hovdevatnet og Vatnevatnet i veke 27 og 29. 

Den hygieniske kvaliteten vil delast inn i (1) God, (2) Mindre god og (3) Ikkje akseptabel og følgjer vasskvalitetsnorm for friluftsbad frå Statens helsetilsyn. 

Prøvene viser at badevatnet på Hovdevatnet og Vatnevatnet er godt innanfor norma.

Badevassprøver 2020 - Klikk for stort bilete