AKTUELT NO:

Publisert 04.11.2015

I løpet av sommaren og fram til 20. september vart innbyggjarane i kommunen oppfordra til å kome med framlegg ved å sende inn eit skjema på heimesida til kommunen. Fleire område vart foreslått på facebooksida til kommunen, men berre tre område vart nominert ved bruk av skjemaet.

Publisert 03.11.2015

Måndag var Mørebenken på stortinget ilag med fylkespolitikarar, ordføraren i Ørsta og representantar frå mattilsynet på synfaring på Øye for å få sjå og få orientering om pelsdyrnæringa.

Publisert 27.10.2015

Mørenett AS må stenge vegen i Osgeila grunna kabelarbeid. Vegen vert stengt i tidsrom frå 28.10.15 kl 09:00 og til 29.10.15 kl 12:00.

Publisert 23.10.2015

Eit samarbeid mellom kommunene Ålesund, Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Ulstein, Volda og Ørskog arrangerar informasjonsdag om arbeidsgjevarkontroll. 

Publisert 15.10.2015

Politiet sin nye informasjonskampanje for å førebygge vald i nære relasjonar – Kor lite skal du finne deg i? – skal gje folk betre kunnskap om temaet og korleis politiet kan hjelpe slik at valdsutsette personar kan søkje hjelp og kome seg ut av den valdelege situasjonen. 

Publisert 13.10.2015

 

Med utgangspunkt i Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, arrangerer "Nettverk funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal" seminaret: Å bu – etablering i eigen bustad. 

Publisert 30.09.2015

Juryen for Europan er idag, 30. september i Ørsta for første juryeringsrunde.

Publisert 29.09.2015

Tysdag 29. september starta første dag av politikaropplæringa for representantar og vararepresentantar til Kommunestyret 2015 - 2019.

Publisert 17.09.2015

Nye Vikeøyra reinseanlegg er no under bygging i Ørsta sentrum. All kloakk vil i perioden fram til november 2015 førast ut på overløp til djupt vatn. Kommunen har utført resipientundersøking både i 2008/2009 og 2013/2014, for å kartlegge kor stor evne fjorden har til å ta imot og eliminere midlertidige kloakkutslepp. 

Publisert 15.09.2015

Valresultatet for kommunestyre og fylkestingvalet er no klart. 

Følg oss