19 ledige tomter i Mosbakkane - søknadsfrist 13. april

HB_Mosbakkane.jpg - Klikk for stort bilete No har du høve til å søkje på dei totalt 19 nye tomtene i Mosbakkane bustadfelt, med søknadsfrist 13. april. I denne artikkelen har vi samla dronefilm frå bustadområdet, aktuelle dokument med informasjon om tomtene, kartdata og søknadskjema osv. Vi vonar dette vil gi deg ei god oversikt over dei tomtene som vi har ledige. 

NB: Vi gjer merksam på det det ikkje er lov å opphalde seg på anleggsområdet for privat synfaring.
 

Dronefilm frå Mosbakkane bustadfelt:

 

 

Meir info og søknadsskjema: 

På lenkja under finn du viktige dokument i høve bustadfeltet, dette inneber over 60 sider med informasjon om alt i frå tomteprisar, reguleringsplanar, vilkår for kjøp osv. 
 

Orientering om bustadfeltet, tomtene og vilkår for kjøp

Søknadsskjema - Mosbakkane bustadfelt

Om det er fleire søkarar på same tomta, vil det bli gjennomført loddtrekning.

 

På denne lenkja finn du tomtene i Sunnmørskart

Merk deg at det er Sunnmørskart som til ei kvar tid er den oppdaterte kjelda på om tomter i Ørsta kommune er ledig eller reservert.

Skjermbilete av tomtevisninga i Sunnmørskart. - Klikk for stort bileteSkjermbilete av tomtevisninga i Sunnmørskart.

 

NB! Merk deg reglane for synfaring

Med omsyn til sikkerheit, er det ikkje lov å opphalde seg på anleggsområdet før grunnarbeidet her er ferdig.

Ta kontakt med Arnstein Nupen på e-post, om du ønskjer å melde di interesse for ei ev. felles synfaring. Ved stor interesse vil kommunen sjå på moglegheita for å avtale og organisere synfaring i samråd med entreprenøren.

 

Vil du sjå resten av tomtefelta våre?

Ledige tomter - Ørsta kommune

Sist endra 09.03.2018
Fann du det du leita etter?

snakk med oss.png

Arnstein Nupen Rådgjevar/ jurist
480 74 265
@ Arnstein Nupen

Følg oss

Gode lenkjer

Login for redigering