Publisert 13.02.2019
Traktor - landbruk.jpg


Landbrukskonferansen 2019 vart arrangert 8. februar på Ørsta kulturhus. Arrangør var dei lokale faglaga i landbruket ilag med Ørsta næringskontor og landbrukskontoret Ørsta Volda. Konferansen hadde god deltaking, med om lag 140 stk. som deltok. 

Publisert 13.02.2019
Kjøkkenpraten

Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 140 brannutrykkingar til bustader i Møre og Romsdal i 2018. Heile 40 prosent av utrykkingane skriv seg frå komfyren. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Publisert 08.02.2019
Skredsikring Vallabøen, tiltaksområde

Skredsikringa av Vallabøen har stått stille sidan før jul, som følgje av konkursen til K A Aurstad. Arbeidet starta sommaren 2018 og hadde god framdrift fram til konkursen. Arbeidet er godt over halvvegs ferdig, men det står att å bygge voll over elva og avslutning i aust, samt intervegar, naudsynt sikring og tilstelning.

Publisert 08.02.2019
Skule_876.jpg

Vi har fått nokre telefonar frå foreldre som av ulike grunnar ikkje har fått brev eller epost om reservasjon av skuleplass. Gjeld dette deg også? - Då ber vi deg om å ta kontakt med Bjørg Gjersdal på Seksjon skule, slik at vi får løyst problema. 
 

Publisert 08.02.2019
Bjørke_Møre Nytt.jpg

Ørsta og Volda kommunar samarbeidar godt med grensejusteringa av Bjørke og Viddal. Målet er å gjere overgangen for innbyggjarane så smertefri og saumlaus som mogleg. Frå 2020 vert Bjørke og Viddal ein del av nye Volda kommune saman med Hornindal og Volda. 

Fann du det du lette etter?