Publisert 17.12.2018
Kart indrehovdevegen

Indrehovdevegen vert steng for gjennomkøyring  mellom Skulevegen og Aasen-tunet  fram til klokka 16.00 i dag på grunn av montering av nye veglysarmatur. Vegen vert og stengt for gjennomkøyring mellom klokka 09.00-1600 tysdag 18.12 og onsdag 19.12. Det skal vere mogeleg å kome til og frå alle eigedomar langs Indrehovdevegen, enten frå aust eller vest,  avhengig av kvar arbeidet til ei kvar tid pågår (vegen vert berre stengt ved den lysmasta som det  til ei kvar tid det vert utført arbeid på). 

Publisert 14.12.2018
Vassmålar

I desember vil dei som har vassmålar motta ein sms frå kommunen, der du vil bli beden om å svare med vassmålarstanden på din vassmålar. Det blir altså ikkje utsendt vassmålarkort på papir.

Publisert 13.12.2018
Synnøve Rekkedal Hill 1

For å utvikle Ørsta må vi ta vare på og støtte opp under initiativ og krefter som bidreg positivt. Tanken bak prisen som "årets eldsjel" er nettopp å synleggjere enkeltpersonar eller lag sin ekstra innsats for fellesskapet. I heile kommunen er det hundrevis av personar som legg ned uvurderlege arbeidsmengder som til saman gjer lokalsamfunna trygge, aktive og attraktive. Innsats som betyr mykje for enkeltpersonar - born, vaksne og eldre. Små og store bidrag - over tid - som til saman utgjer ei positiv utvikling for lokalsamfunnet.

Publisert 13.12.2018
Kulturprisen 2018I kommunestyremøtet i dag, vart Kulturprisen 2018 utdelt med diplom og 20.000 kr. Kulturprisen for Ørsta kommune 2018 vart tildelt Roar Rønning med følgjande grunngjeving:

Publisert 13.12.2018
Næringsprisen2018I kommunestyremøtet i dag, vart Næringsprisen 2018 utdelt med diplom og 20.000 kr. Næringsprisen for Ørsta kommune 2018 vart tildelt Bøstrand Transport AS  med følgjande grunngjeving:
 

Fann du det du lette etter?