Skattekort

Skattekort gjev opplysningar om inntekt og formue frå tidlegare likning, og er grunnlag for utrekning av førehandsskatt. 

Kontakt

Skatteetaten . Skatteetaten .
80080000

Nyhende