Sjølvmelding

Sjølvmeldinga skal innehalde ein spesifisert oppstilling over all bruttoformue og bruttoinntekt, frådrag og andre naudsynte opplysningar. Alle personlege skatteytarar får i utgangspunktet tilsendt ei preutfylt sjølvmelding. Fristen for å levere sjølvmeldinga er 30. april.

Kontakt

Skatteetaten . Skatteetaten .
80080000

Nyhende