Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Sjølvmelding

Sjølvmeldinga skal innehalde ein spesifisert oppstilling over all bruttoformue og bruttoinntekt, frådrag og andre naudsynte opplysningar. Alle personlege skatteytarar får i utgangspunktet tilsendt ei preutfylt sjølvmelding. Fristen for å levere sjølvmeldinga er 30. april.

Fann du det du lette etter?

Kontakt

Skatteetaten . Skatteetaten .
80080000

Nyhende