Næringsskatt

Alle næringsdrivande plikter å betale skatt av næringsinntekt. Selskapsforma avgjer kven skatteplikten gjeld.

Kontakt

Skatteetaten . Skatteetaten .
80080000

Nyhende