Næringsskatt

Alle næringsdrivande plikter å betale skatt av næringsinntekt. Selskapsforma avgjer kven skatteplikten gjeld.