Inntekts- og formuesskatt

Personlege skatteytere betalar inntektsskatt av arbeidsinntekt og pensjonar. Det skal òg betalast skatt av kapitalinntekter og nettoformue over eit visst nivå.

Kontakt

Skatteetaten . Skatteetaten .
80080000

Nyhende