Inntekts- og formuesskatt

Personlege skatteytere betalar inntektsskatt av arbeidsinntekt og pensjonar. Det skal òg betalast skatt av kapitalinntekter og nettoformue over eit visst nivå.

Sist endra 25.11.2016
Fann du det du lette etter?

Kontakt

Skatteetaten . Skatteetaten .
80080000

Nyhende