Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Inntekts- og formuesskatt

Personlege skatteytere betalar inntektsskatt av arbeidsinntekt og pensjonar. Det skal òg betalast skatt av kapitalinntekter og nettoformue over eit visst nivå.

Sist endra 25.11.2016
Fann du det du lette etter?

Kontakt

Skatteetaten . Skatteetaten .
80080000

Nyhende