Arv og gåver

Arv- eller gåvemelding skal sendast til skatteetaten i den region der arvelataren (den ein arvar frå) eller gjevaren bur. Det er Stortinget som kvart år vedtek satsane for arveavgifta.

Formålet med avgifta har tradisjonelt vore å sikre det økonomiske handlingsrommet for staten. Seinere har også fordelingsmessige verknader vore trukke fram som sentrale omsyn. Norge har hatt arveavgift i over 200 år.

Kontakt

Skatteetaten Skatteetaten
80080000
Justis- og beredskaps dp Justis- og beredskaps dp
22 24 90 90
@ Justis- og beredskaps dp
Norges  domstoler Norges domstoler
73 56 70 00
@ Norges domstoler

Nyhende