Arbeidsgjevaravgift

Ein avgift betalt av arbeidsgjevar. Det er ulike satsar for dei fem sonene i landet. Det er den registrerte adressa til verksemda og ikkje dei kva kommune dei tilsette er busette i - som avgjer kva for ei sone ein er i.

Skatteetaten har oppdatert informasjon om satsar.

Nyhende