Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Arbeidsgjevaravgift

Ein avgift betalt av arbeidsgjevar. Det er ulike satsar for dei fem sonene i landet. Det er den registrerte adressa til verksemda og ikkje dei kva kommune dei tilsette er busette i - som avgjer kva for ei sone ein er i.

Skatteetaten har oppdatert informasjon om satsar.

Fann du det du lette etter?

Nyhende