Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Luftfart

Luftfart er en internasjonal næring og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler. Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge.

For å sikre et godt flyrutetilbud på strekninger der det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt å drive flyruter, kjøper staten flyrutetjenester av flyselskap. Konsesjon for å drive disse rutene blir tildelt flyselskap etter anbudskonkurranse som er åpen for alle flyselskap som er godkjent for å drive i EØS-området.

Næraste flyplass  - Ørsta Volda Lufthamn Hovden

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 19.10.2016
Fann du det du lette etter?