Vårteljing av hjort 2021

Pixabay.com


Det har vore to hjorteteljingar i Ørsta kommune og dei andre kommunane på Søre Sunnmøre i vår, på datoane 17. april og 1. mai.

På første teljedato var det snødekte markar dei fleste stadene, noko som kan forklare lågt teljeresultat.

Ørsta talde 423 hjort ved første teljing og 1143 hjort ved andre teljing.

Andre teljing for heile Søre Sunnmøre viser at det framleis er ei stor hjortestamme i vårt område, då vart det telt 5654 hjort totalt, mot 4031 på andre teljing i 2020.

Filer:

Hjorteteljing vår 2021

Teljing 1998-2021