Næringsprisen 2018 - send inn forslag!

Vinnar 2017: Fugl Føniks 1 - Klikk for stort bilete Ørsta formannskap delar ut næringsprisen kvart år. I år er fristen 1. november 2018.

Formålet med prisen er å gi honnør til ein enkeltperson, bedrift eller organisasjon som i siste året har gjort ein ekstra innsats for å fremje næringslivet i Ørsta, m.a. ved etablering av nye arbeidsplassar eller sikring av eksisterande verksemd, og som kan tene som førebilete for næringslivet.

Framlegg til kandidatar kan kome frå einskildpersonar, bedrifter eller organisasjonar. Framlegg skal vere skriftleg og helst med grunngjeving. Statuttane for prisen finn du øvst på sida. 

 
Frist for innsending: 01. november 2018.

Send framlegg til postmottak@orsta.kommune.no eller
 
Ørsta kommune
Dalevegen 6
6153 Ørsta
 
 
 
Fann du det du lette etter?

Nyhende

 • Fellesstand, Aqua Nor 2019 – noko for di bedrift?
  Fylket har invitert kommunane til å delta på fellesstanden under Aqua Nor 2019 frå 20. – 23. august. Ørsta kommune og Næringskontoret har meldt si interesse, no er det bedriftene sin tur. – Vil di bedrift vere med på fellesstand under konferansen?
 • Bøstrand Transport AS får næringsprisen 2018
  I formannskapet 13. november vart det offisielt at Bøstrand Transport AS er vinnaren av Næringsprisen 2018. Prisen vert utdelt i kommunestyret 13. desember.
 • Bertel O Steen satsar på Mosflata
  Tidligare i år opna Eik landbrukssenter Sunnmøre sin største landbruksbutikk på Mosflata. No vel Bertel O. Steen å flytte drifta til same område.
 • Næringsprisen 2018 - send inn forslag!
  Ørsta formannskap delar ut næringsprisen kvart år. I år er fristen 1. november 2018.
 • Opning Tømmer-/fleirbrukskai Opning av ny tømmer- og fleirbrukskai
  Bildearkiv Utvidinga av Ørstaterminalen er ein realitet, og måndag 4. juni vart den nye tømmer- og fleirbrukskaia offisielt opna av Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Ørsta kommune er god nøgde med prosjektet, og vil særleg trekke fram det gode og profesjonelle samarbeidet med endtreprenøren PEAB K Nordang. Dei har gjort framifrå arbeid og har halde framdriftsplanen, med ei lita forlenging på få veker grunna tele.Ørsta kommune vil rette stor takk til Landbruks- og matdepartementet for å ha bidrege med eit så stort tilskot at tømmerkaia kunne verte realisert. Vi vil også takke Kystskogbruket for god hjelp.

Chat ikon