Næringspris

Næringsprisen 2018 - send inn forslag!

Klikk for stort bilete Ørsta formannskap delar ut næringsprisen kvart år. I år er fristen 1. november 2018.

Formålet med prisen er å gi honnør til ein enkeltperson, bedrift eller organisasjon som i siste året har gjort ein ekstra innsats for å fremje næringslivet i Ørsta, m.a. ved etablering av nye arbeidsplassar eller sikring av eksisterande verksemd, og som kan tene som førebilete for næringslivet.

Framlegg til kandidatar kan kome frå einskildpersonar, bedrifter eller organisasjonar. Framlegg skal vere skriftleg og helst med grunngjeving. Statuttane for prisen finn du øvst på sida. 

 
Frist for innsending: 01. november 2018.

Send framlegg til postmottak@orsta.kommune.no eller
 
Ørsta kommune
Dalevegen 6
6153 Ørsta
 
 
 
Fann du det du lette etter?