Naturskade

Skade som skuldast naturulukker kan gi rett til erstatning. Skadeårsak kan vere storm, stormflo, flom, skred eller jordskjelv. Formålet med erstatningsordninga er å bidra til at den aktuelle bruken av eit skadd objekt kan halde fram og etter ei naturulukke.

Melding om skade må sendast innan 3 månedar etter at skaden skjedde. Skaden skal meldast til lensmannen, som deretter får skaden taksert. Meir informasjon finn du hjå Landbruksdirektoratet eller ved å kontakte lensmannen. Klimabetinga skade i landbruket finn du informasjon om under overskrifta "plantedyrking".

IMG_0116.JPG - Klikk for stort bilete

Publisert av Elisabeth Sæbønes. Sist endra 25.11.2016
Fant du det du lette etter?

snakk med oss.png

Kontakt

Politiet . Politiet .
02800

Nyhende