Næring

Næring

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Næringsprisen 2016 til Bjørdal Industrier AS
  I møte 8. november vedtok Ørsta formannskap å gi næringsprisen 2016 til Bjørdal Industrier AS.
 • Informasjonsmøte om biogassanlegg
  Landbrukskontoret Ørsta Volda arrangerer ilag med VØR informasjonsmøte om biogassanlegg, på Ørsta rådhus onsdag 30. november kl 11 – 15.
 • Informasjonsskriv frå landbrukskontoret
  Landbrukskontoret publiserar Informasjonsskriv, nr. 2 / 2016 for Ørsta/Volda.
 • Næringsprisen for Ørsta kommune
  Ørsta formannskap delar ut næringsprisen kvart år. Formålet med prisen er å gi honnør til ein enkeltperson, bedrift eller organisasjon som i siste året har gjort ein ekstra innsats for å fremje næringslivet i Ørsta, m.a. ved etablering av nye arbeidsplassar eller sikring av eksisterande verksemd, og som kan tene som førebilete for næringslivet.
 • Næringskonferansen 2016
  Næringskonferansen 2016 er no vel gjennomførd med 245 deltakarar. Konferansen hadde som tittel OMSTILLING OG INNOVASJON. Øystein Backe og Rune Gokstad leia konferansen.
Login for redigering