Næring

Næring

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Meir tømmer på færre bilar
  Ørsta kommune har saman med Statens Vegvesen og skogbruksnæringa i 2016 og 2017 hatt stort fokus på fjerning av flaskehalsar, ved å skrive opp bruksklassa på mange kommunevegar og fylkes- og riksvegar. Dette har ført til sparte kostnader, mindre og tryggare trafikk og miljøgevinstar. Dette arbeidet har vore prioritert for å tilpasse seg storleiken til tømmerbilane for å utnytte kapasiteten deira, og dermed frakte meir tømmer med færre lass.
 • - Dette opnar for store moglegheiter
  Tett før jul kom nyhenda om endringar i sikkerheitsområdet rundt Ørsta-Volda lufthamn Hovden. Avinor fekk godkjend søknaden av Luftfartstilsynet, og flyplassen er no sertifisert i høve utformingskrava i EU-regelverket for ikkje-instrumentrullebaner.
 • Fellingsresultat for hjortejakta 2017
  Fellingsresultatet for hjortejakta i 2017 er klart. Det har vorte felt 997 hjort i kommunen, noko som er ny rekord. I 2016 vart det felt 835 hjort. Førre rekord er frå 2009, då det vart felt 941 hjort, og i 2010 vart det felt 919 hjort.
 • Opprusting av Svendsenhagen – starten på «nye Ørsta Sentrum»
  Arbeidet med utforminga av «nye Ørsta sentrum» har starta. Det første større byggeprosjektet omhandlar opprusting av Svendsenhagen, buldrevegg, sykkelskur og bygging av nye busslommer ovanfor Svendsengarden. Målet med opprustinga er å skape eit meir attraktivt sentrum og ei levande Vikegate.
 • Rundballeplast - Kjem plast på avvege hjå meg?
  Jordbruksnæringa er ein storforbrukar av plast. Seinare tid har synt oss at det er naudsynt å ha kontroll på plasten etter at vi har gjort oss nytte av den. Det er viktig å ha gode rutinar for oppsamling, sortering og levering av landbruksplast. Ein del av dykk leiger container til det føremålet, medan andre leverer plasten sjølve i Hovdebygda. Anlegget i Hovdebygda tek imot om lag 80 tonn frå dykk kvart år. Likevel ser vi at rundballeplast kjem på avvege og vert ei kjelde til ureining. Ikkje alle bidreg til dugnaden med å få plasten trygt til Hovdebygda.

snakk med oss.png

Login for redigering