Næring

Næring

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 27.01.2015
Fann du det du lette etter?

Nyhende

 • Bertel O Steen satsar på Mosflata
  Tidligare i år opna Eik landbrukssenter Sunnmøre sin største landbruksbutikk på Mosflata. No vel Bertel O. Steen å flytte drifta til same område.
 • Næringsprisen 2018 - send inn forslag!
  Ørsta formannskap delar ut næringsprisen kvart år. I år er fristen 1. november 2018.
 • Opning Tømmer-/fleirbrukskai Opning av ny tømmer- og fleirbrukskai
  Bildearkiv Utvidinga av Ørstaterminalen er ein realitet, og måndag 4. juni vart den nye tømmer- og fleirbrukskaia offisielt opna av Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Ørsta kommune er god nøgde med prosjektet, og vil særleg trekke fram det gode og profesjonelle samarbeidet med endtreprenøren PEAB K Nordang. Dei har gjort framifrå arbeid og har halde framdriftsplanen, med ei lita forlenging på få veker grunna tele.Ørsta kommune vil rette stor takk til Landbruks- og matdepartementet for å ha bidrege med eit så stort tilskot at tømmerkaia kunne verte realisert. Vi vil også takke Kystskogbruket for god hjelp.
 • Hjortemøte 11.april på Aasen-tunet
  Landbrukskontoret i Ørsta og Volda arrangerer hjortemøte onsdag 11.april. kl. 19.00-22.00 på Aasen-tunet i Ørsta. Erling Meisingset, forskar frå NIBIO kjem.
 • Næringsfond til skredfarevurdering
  Det er høve til å søkje tilskot frå næringsfondet til skredfarevurdering (næringsformål).

Chat ikon