Næring

Næring

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 27.01.2015
Fant du det du lette etter?

Nyhende

  • Opning Tømmer-/fleirbrukskai Opning av ny tømmer- og fleirbrukskai
    Bildearkiv Utvidinga av Ørstaterminalen er ein realitet, og måndag 4. juni vart den nye tømmer- og fleirbrukskaia offisielt opna av Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Ørsta kommune er god nøgde med prosjektet, og vil særleg trekke fram det gode og profesjonelle samarbeidet med endtreprenøren PEAB K Nordang. Dei har gjort framifrå arbeid og har halde framdriftsplanen, med ei lita forlenging på få veker grunna tele.Ørsta kommune vil rette stor takk til Landbruks- og matdepartementet for å ha bidrege med eit så stort tilskot at tømmerkaia kunne verte realisert. Vi vil også takke Kystskogbruket for god hjelp.
  • Hjortemøte 11.april på Aasen-tunet
    Landbrukskontoret i Ørsta og Volda arrangerer hjortemøte onsdag 11.april. kl. 19.00-22.00 på Aasen-tunet i Ørsta. Erling Meisingset, forskar frå NIBIO kjem.
  • Næringsfond til skredfarevurdering
    Det er høve til å søkje tilskot frå næringsfondet til skredfarevurdering (næringsformål).

snakk med oss.png