Vedteken reguleringsplan: Områdeplan for Ørsta sentrum

 Klikk for stort bilete

 

 

Ørsta kommunestyre vedtok den 20.06.2019 områdeplanen for Ørsta sentrum. 

Planen omfattar dei sentrale områda kring sentrumskjernen i Ørsta sentrum, og legg dei juridiske rammene for korleis areala kan nyttast. Grunneigarar og andre partar er tilskrivne i eige brev. Plankart og plandokument finn du ved å følgje lenkene under.

Kartløysing for mobil: Kommunekart

Plandokument på mobil: WebPlan

Kartløysing for PC inkl. plandokument: Planinnsyn

Fann du det du lette etter?