Vedtak av detaljreguleringsplanar for E39 Hovden - Osborg og B5 Ryste

Klikk for stort bilete

Ørsta kommunestyre vedtok den 28.03.2019 detaljreguleringsplan for E39 Hovden - Osborg (1) og detaljreguleringsplan for B5 Ryste (2).

Planane er gjeldande innanfor det respektive planområdet. Grunneigarar, naboar og andre partar er varsla i eigne brev.

Lenke til plankart og plandokument finn du under:

Detaljreguleringsplan for E39 Hovden - Osborg

 

Detaljreguleringsplan for B5 Ryste

Fann du det du lette etter?