Varsel om oppstart: Planarbeid for omlegging av avkjørsler på strekningen fv.655 Brungot-Mosflatevegen

Varsel f - Klikk for stort bilete

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune er i gang med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesvegen mellom Brungot og Mosfaltevegen. Planarbeidet vert utført i samarbeid med Ørsta kommune. Ørsta kommune melde oppstart av planarbeidet (områdeplan) for Fremre Mo byggefelt (B10) samt strekninga av fylkesvegen 08.03.17.

Planarbeidet er delt opp slik at Ørsta kommune jobbar med områdeplanen for byggefeltet Fremre Mo (B10) og Statens vegvesen jobbar, på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune, med ein detaljreguleringsplan for fv. 655 Brungot-Mosfaltevegen. Les resten av varslinga her
 


Merknad

Send gjerne inn synspunkt og innspel knytt til utvidinga av planområdet til Statens Vegvesen innan 20.juni til firmapost-midt@vegvesen.no.

 

Fant du det du lette etter?