Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for del av gnr/bnr 11/1 - Sætretun

Klikk for stort bilete Ose AS  Ose AS varslar, på vegne av Jørn G Sætre, oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for del av gnr/bnr 11/1 - Sætretun.

Føremålet er å legge til rette for bustader innanfor det varsla området.

Du kan lese meir om planarbeidet og sjå dokumenta på nettsidene til Ose AS eller på kommunen sine karttenester. Frist for å kome med innspel er sett til 06.10.2020.