Oppstart: Forhandlingar om utbyggingsavtale om veg og gang- og sykkelveg mellom Håkonsgata og Bakkevegen

Reguleringsplankart over området. - Klikk for stort bilete


Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Norhus AS og Ørsta kommune om veg og gang- og sykkelveg mellom Håkonsgata og Bakkevegen

I medhald av § 17-4 i plan- og bygningslova vert det kunngjort oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Norhus AS og Ørsta kommune. Det gjeld bygging av veg og gang- og sykkelveg mellom Håkonsgata og Bakkevegen i samsvar med vedteken detajreguleringsplan for gnr. 14 bnr. 766. 

Reguleringsplankart over området (PDF, 3 MB)

Følg oss