Områdeplan Legene - Vedteke planprogram

Legene kartutsnitt - Klikk for stort bilete   

Ørsta Formannskap vedtok 16.06.2020 planprogram for områdeplan for Legene.

Plandokumenta er tilgjengeleg på planinnsynet.

Følg oss

Gode lenkjer

Siste nyhende