Områdeplan for B10 Fremre Mo

Områdeplan for B10 Fremre Mo skulle leggast ut til offentleg ettersyn i dag, 26.06.20. Ved klargjering av dokumenta vart det oppdaga feil som må rettast før utlegging. Utsending og kunngjering vert difor utsett til etter sommaren.