AKTUELT NO:

Offentleg ettersyn: Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Ørsta kommune

Ørsta formannskap har i møte 23.08.22, sak 107/22, vedteke å legge «Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Ørsta kommune» ut til offentleg ettersyn med høyringsfrist 11.10.22.

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Ørsta kommune (PDF, 135 kB)

Send skriftleg høyringssvar innan 11. oktober til postmottak@orsta.kommune.no, eller pr. post til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta. Merk høyringssvar med saksnummer 22/3363.

Følg oss