Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for Ytrehovdevegen 16

Plankart Ytrehovdevegen 16 - Klikk for stort biletePlankart Ytrehovdevegen 16


Med dette gjer vi kjent at planframlegget har vore til handsaming i formannskapet som planutval, der det vart gjort vedtak om å legge detaljreguleringsplanen ut til offentleg ettersyn. Føremålet med planarbeidet er å endre arealbruken frå allmennyttig føremål (bedehuset i Hovdebygda) til konsentrert bustad.

Plandokument


Merknad

Merknader skal sendast til Ørsta kommune, plan- og miljøavdelinga, 6153 Ørsta, som e-post til
postmottak@orsta.kommune.no eller sendast direkte frå kartportalen innan 04.08.2018 og merkast med saksnummer 2018/208.

Fant du det du lette etter?