KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

24.11 kl.14.40 Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er opna att

Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for Sætre fjordutstikt

Klikk for stort bilete AG-plan   Framlegg til detaljreguleringsplan for Sætre fjordutsikt er lagt ut til offentleg ettersyn, med høyringsfrist 08.01.2021

Ørsta formannskap handsama saka i møte 10.11.2020, og gjorde vedtak om å legge planframlegget ut til ofentleg ettersyn i samsvar med plan-og bygningsloven § 12-10.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for omforming av deler av eit eldre industribygg, samt nybygg med totalt inntil 14 bueiningar.

Planinformasjon og dokument er tilgjengeleg på:

Kommunekart – Plankart på mobil

Webplan – Plandokument på mobil

Planinnsyn – Kartløysing og plandokument på PC

Plandokumenta finn du også ved å gå til kommunen sin kartportal www.ørstakart.no (under «planar til høyring»).

Merknader til framlegget skal vere skriftlege og kan sendast til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta, til postmottak@orsta.kommune.no , eller direkte frå kartportalen innan 08.01.2021. Saksnummer 19/10080, planid 2018007.