AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Offentleg ettersyn: Detaljregulering for tomannsbustader mellom Bakkevegen og Håkonsgata

Ørsta formannskap har i møte 27.04.21 gjort vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for gnr. 14 bnr. 766, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av to tomannsbustader mellom Bakkevegen og Håkonsgata.

 

Planinformasjon og dokument er tilgjengeleg på: 

Kommunekart  – Plankart på mobil
Webplan – Plandokument på mobil
Planinnsyn – Kartløysing og plandokument på PC


Merknadar

Merknadar til framlegget kan sendast direkte frå kartportalen. Eventuelt kan merknadar sendast via digitalt skjema, per e-post til postmottak@orsta.kommune.no eller per post til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta. Merknadar må merkast med saksnummer 19/10389, planid 2019004.

Frist: 25.06.2021

Følg oss