Namnesak på høyring Stabben – Egga – Langheida – Hestefjellet - Hesteryggen

Kartverket har oppretta namnesak på fleire naturnamn mellom Liadalsdalen og Skorgedalen etter ønske frå Ørsta kommune for å avklare rett namn og plassering på kart.

For detaljar, sjå brevet nedanfor.

Frist for høyringsinnspel er sett til 25. oktober 2021 og sendast postmottak@orsta.kommune.no

Dokument: Brev frå Kartverket på heimesida til Ørsta kommune

Følg oss