Namnesak på høyring – Bjørnabakken

Bjørnabakken – Bjørnanakken – Bjønnanakken. Kjært barn har mange namn, men det kan også bli for mange namn... Norgeskart I samband med adressering i Ørsta kommune har Språkrådet bede om namnesak for namnet på ein fjellnakke som er registrert som Bjørnabakken i sentralt stadnamnregister. Det folk seier lokalt er Bjønnanakken. 

Kartverket har oppretta namnesak for å finne rett namn og rett skrivemåte.

Frist for høyringsinnspel i saka er sett til 15.oktober 2021 og sendast postmottak@orsta.kommune.no . 

Dokument: Brev frå kartverket (PDF)

Følg oss