Melding om feltarbeid - overvaking av fuglebestand i jordbrukslandskapet

Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilete

 

Melding om feltarbeid Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på på oppdrag frå Landbruks- og mat­departementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- småbrukarlag kontinuerlig overvaking av fuglebestandar i jordbrukslandskapet.

Dette er ei overvaking som vart starta i 2000. Arbeidet skjer på tilfeldig utvalde flater a 1km2 over heile landet. I 2020 vil det vere 7. gong dei besøkjer flatene i vår kommune. Norsk Ornitologisk forening skal på oppdrag frå NIBIO gjere registreringar av fugl i sluttan av mai og første del av juni. Dette arbeidet vert utført grytidleg om morgonen (04.00 - 09.00) på 9 utvalde punkt på flatene. 

Les resten av brevet her

Fersk rapport om prosjektet