AKTUELT NO:

Kven bør få kulturprisen 2022?

Sunnmøre Baarelag får Ørsta kommune sin kulturpris for 2021. Frå venstre ser me ordførar Stein Aam, Arne Moe, Kyrre Grimstad, Frode Sundnes, og Kjell-Rune Klubbenes. Ørsta kommune Vi ynskjer framlegg til kandidatar for kulturprisen 2022 innan 20. oktober.

I vedtektene for kulturprisen står det m.a.: «Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen, og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlege.»

Kulturprisen er kr 20.000,-. Grunngjeve framlegg sendast inn ved å nytte knappen nedanfor

Frist for å sende inn framlegg til kandidatar: 20. oktober 2022.

Send framlegg her

Følg oss