AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Kunngjering om Skår kraftverk - høyring

Klikk for stort bileteOmrådet der det er søkt om løyve til å byggje kraftverk Faksimile frå konsesjonssøknaden Ørsta kommune har motteke søknad om bygging av Skår kraftverk. Kraftverket vil ha ei installert effekt på 1 MW. NVE har difor konkludert med at det er kommunen som skal handsame søknaden etter vassressurslova.
 

Kommunen vil også samordne handsaminga med arealbruksavklaring etter plan- og bygningslova (dispensasjon). Kraftverket er lokalisert innanfor kommuneplanen sitt LNF-område sone C. Høyringsbrev og søknad med meir informasjon er å finne på kommunen si heimeside.

Høyringsfrist : 20. september 2021

Opne konsesjonssøknaden 

Opne oversendingsbrev frå NVE

Følg oss