AKTUELT NO:

Kulturtilskot 2022

Kommunestyret vedtok 16. juni å løyve kulturtilskot for tildeling i 2022.  

Søknaden skal skrivast på særskilt elektronisk søknadsskjema, sjå lenke

Søknadskjema kulturtilskot

Søknadskjema idrettsanlegg

Det er ikkje budsjettert med eigne tilskot til forsamlingshus og festivalar, men det kan søkjast om vanlege kulturtilskot.
Det skal leggast ved årsmelding og rekneskap, og/eller budsjett og omtale/økonomisk plan for tiltaket.
Merk søknad 22/2895, og send til postmottak@orsta.kommune.no 

Søknadsfrist er 14. august 2022.

Følg oss