Konkurranse: Skatepark 2020

skateboard - Klikk for stort bilete Peggy & Marco Lachmann-Anke - Pixabay      

Ørsta kommune har til hensikt å byggje ein utandørs skatepark ved Ørstahallen, med opsjon om ein treningspark ved sidan av denne.

Dette er ein "design og bygg"-konkurranse, der tilbydarane konkurrerar om beste løysing ut i frå
tildelingskriteria og kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget. 

Fullstending skildring av leveransen følgjer av konkurransegrunnlaget, som ligg tilgjengeleg på Doffin:

Konkurransegrunnlag

Tilbodsfrist: 25.08.2020 kl.10