Konkurranse: Konsulenttenester i samband med prosjekt Omstilling 2020

rapport - Klikk for stort bilete Mohamed Hassan - Pixabay   

Ørsta kommune inviterar til konkurransen «konsulenttenster i samband med prosjekt Omstilling 2020», der vi ber om to ulike rapportar som skal synleggjere innsparingspotensiale for barnehage og for sjukeheimar.

Utfyllande informasjon i tilbodsførespurnaden, som leverandørar må gjere seg godt kjende med.

Tilbodsførespurnad

Tilbodsfrist: 24.08.2020