Kommunedelplan for klima og energi - varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram

Ørsta sentrum - Klikk for stort bilete

Ørsta formannskap, som planutval, vedtok den 18.09.2018 å varsle oppstart av arbeid med ny kommunedelplan for klima og energi, og leggje framlegg til planprogram datert 23.05.2018 ut til høyring, jf pbl §11-12 og 11-13.

Føremålet med planprogrammet er å avklare metodikk, organisering, medverknad og viktige tema som skal utgreiast i sjølve planen.
 

Plandokument:

 

Merknad:

Frist for å kome med innspel til varsel om oppstart av planarbeidet, og merknader til høyring av planprogrammet, er den 24.11.2018. Innspel og merknader skal vere skriftlege og sendast til postmottak@orsta.kommune.no, eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta.

Fann du det du lette etter?