AKTUELT NO:

Høyring: Utbyggingsavtale Sætre Fjordutsikt

Kart/teiking over utbygginga av regulert område Sætre Fjordutsikt.  - Klikk for stort bileteKart/teiking over utbygginga av regulert område Sætre Fjordutsikt. 
Framlegg om utbyggingsavtale mellom Leilighetsbygg AS og Ørsta kommune for Sætre Fjordutsikt.

I medhald av plan- og bygningslova 8 17-4 vert framlegg til utbyggingsavtale mellom Leilighetsbygg AS og Ørsta kommune for Sætre Fjordutsikt i Ørsta lagt ut til høyring med frist på 30 dagar frå kunngjering til å kome med merknader. 

Dokument:
Avtale (PDF, 2 MB)
Kartskisse (PDF, 513 kB)
Kostnadsoverslag (PDF, 400 kB)

Eventuelle merknader må leverast skriftleg innan 10. august til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta eller på e-post postmottak@orsta.kommune.no

Følg oss